ประกาศการเข้าใช้บริการ วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง

เพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
ดังนั้น นักศึกษาที่เข้าใช้บริการวีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง Course on Demand (M-Learning) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะต้องทำการ เข้าสู่ระบบพิสูจน์ตัวตน ก่อนเข้าใช้บริการ
โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ e-service ของนักศึกษาปริญญาตรี
สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://e-service.ru.ac.th หรือคลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก